300,00 krFjäril (small)
Butterfly
500,00 krFjäril (medium)
Butterfly
700,00 krFjäril (large)
Butterfly
300,00 krtrollslända (Small)
Dragonfly
500,00 krTrollslända (Medium)
Dragonfly
700,00 krTrollslända(large)
Dragonfly
300,00 krGeting(small)
Wasp
400,00 krGeting (medium)
Wasp
500,00 krGeting (large)
Wasp
550,00 krGeting (Large deco)
Wasp
450,00 krGeting(medium deco)
Wasp
350,00 krGeting(small deco)
Wasp
200,00 krMyra (small)
Ant
300,00 krMyra (medium)
Ant